.                                                                              .                                                                                                                                                                                                  

ALS - Amyotrofická laterální skléroza

Co je ALS

Tyto tři písmena jsou Amyotrofická laterální skleróza, jinak také onemocnění motoneuronu. Jde o neurologické progresivní nervosvalové onemocnění způsobující postupnou degeneraci buněk, které ovládají pohyblivost svalů a dochází k atrofii svalů. Každý, komu je tato nemoc diagnostikována přichází postupně o veškerý pohyb těla, nakonec zůstávají pouze pohyby očí. To vše se děje při zachování psychických a mentálních schopností, ale nelze ovládat jediný sval a za čas se ztratí i schopnost mluvit. Nemoc může postihnut kohokoliv, většina lidí, kterým je diagnostikována ALS, je ve věku od 40 do 70 let s průměrným věkem 55 let v době stanovení diagnózy. Doba přežití se udává mezi 3-5 lety po stanovení diagnózy. Každý rok u nás přibude okolo 100 až 150 nových nemocných s ALS. Diagnoza se vyskytuje častěji u mužů než u žen, a to až o 20%. Se zvyšujícím stářím je incidence ALS rovnoměrnější u mužů a žen.

Projevy onemocnění

S probíhající progresí onemocnění je problematické uchopení předmětů - např. skleničky, zapínání knoflíků i obsluha drobných tlačítek. Postupně se obtížným stává chůze, nejdříve do schodů, postupně se nemocný stane upoutaným na lůžko a vyžaduje 24h péči. Problémy jsou s kousáním, zpracováním potravy v ústech a s polykáním. Dochází k oslabení svalů rtů, jazyka, čelisti, měkkého patra a hltanu. Tento problém se nazývá dysfagie. Jedním z nejzávažnějších důsledků dysfagie je aspirace,tj. zatékání potravy nebo tekutin do plic. V určitém stádiu je obtížné samotné dýchání a je nutné napojení na plicní ventilátor. Lidé s ALS jsou tedy při plném vědomí vězni ve vlastním těle! Neexistuje šance na uzdravení, a ani lék, který by dokázal průběh výrazně zpomalit. Většině pacientů zbývají po diagnóze tři až pět let života.