Věda a výzkum

V mnoha studiich se říká, že se neví proč k nemoci u nás dochází. Co je tou příčinou. A to je jeden z důvodů proč jsme založili tento projekt. Abychom něco pochopili, musíme to nejdříve sami pochopit, tzn.musíme to pozorovat a analyzovat. Pochopit princip fungování a chování dané věci, její vlastnosti a důvod.  A když objevíme samotné fungování věci a důvod proč tak funguje můžeme říct, ze jsme pochopili. Když pochopíme samotnou nemoc, jak funguje, jak se projevuje a proč, můžeme ovlivnit její průběh nebo změnit dané věci a tím všemu předejít. Máme znalosti z neurovedy a víme jak náš mozek a vědomí funguje, když to spojíme se znalostmi jak se projevuje nemoc v našem životě, na náš mozek a vědomí, protože jsme s vámi každý den můžeme spojením těchto vědomosti hledat řešení jak eliminovat příznaky nemoci a najít způsob k jejímu vyléčení.

Chceme vědět a máme touhu vědět

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text

Pokládáme si otázky a hledáme odpovědi

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,

Vyvinuli jsme vlatní zdravotní aplikaci

vyvinuli jsme sifistikovanou aplikaci, která umožňuje vést veškerou agendu o klientovy a činnostech s ním souvisejících. Sestra, ošetřovatel, terapeut, sociální pracovník budou mít přístup dle daných povolení k údajům klienta. Aplikace je zcela intuitivní s jednoduchým a příjemným prostředím, do kterého personál v pár krocích zapíše potřebné údaje anebo si je vyhledá. Jedná se o systém, který u konkurence nemá obdoby, a budeme v tomto směru ojedinělý zařízením.

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text


Hledáme i vyvíjime způsoby a řešení

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,