Meditace a speciální terapie

Pomocí analýzy hlasového spektra nalezneme frekvence, které:

- zlepšují konzistentnost mozkových vln, harmonii těla a duše i životní energii

- zlepšují znělost hlasu a účinnost a jasnost komunikace

- uvolňují omezující vzorce v myšlení a zlepšují jeho jasnost a kreativitu

- snižují stres a odstraňují fyzickou i emocionální nevyrovnanost

- zlepšují pocit osobní síly a schopnost projevovat svůj skutečný záměr

Terapie Songaia sound se zaměřuje na navrácení přirozených zvukových harmonií do našich životů. Dvanáct hudebních meditací vychází z dvanácti tónů chromatické stupnice zachycených ve skladbách pro harfu, australské didžeridu, alikvotní zpěvy a tibetské mísy - všechno nástroje používané od dob starých civilizací. Každý z dvanácti tónů stupnice odpovídá některému fyzickému nebo emocionálnímu stavu, orgánu, lze je dokonce přiřadit vitamínům a minerálům. Přehrává-li si člověk své vlastní chybějící nebo namáhané tóny, pozoruje výrazné změny svého fyzického, duševního a emocionálního stavu. Songaia otevírá brány k větší kreativitě, léčení, rovnováze a jasnosti.

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text

.