Kaple a pravidelné bohoslužby

Jste doma

Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové vyššího standardu různých velikostí od 16m2 do 42m jsou vybaveny speciálním nábytkem, a to především špičkovým elektricky polohovatelným pečovatelským lůžkem a dispozičně uzpůsobeným vybavením. Vždy máte dostatek soukromí, ale i neustálý dohled a naši péči. Každý pokoj je vybaven televizí o uhlopříčce min. 108cm, množstvím programů, Wi-Fi připojením, některé pokoje mají vlatní sociální zařízení. Pokoje si můžete upravit nebo doplnit vybavením podle vlastního přání. Máme také pokoje pro manželské páry.Na pokojích a ve všech prostorách je instalován moderní audiovizuální, komunikační a inteligentní navigační systém.

Pravidelné bohoslužby

bohoslužby v úterý se střídavě konají v kapli Domu pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích a v kostele každých 14 dni farářrm v německém jazyce.

Kromě kaplí větších, do kterých se při bohuslužbě vejdou všichni účastníci, existují i kaple menší, do kterých se mnoho lidí nevejde a mohou sloužit jen pro soukromé modlitby či obřady, popřípadě jako presbytář, přičemž ostatní účastníci při případné bohoslužbě stojí mimo kapli. Kaple může být vysvěcená a nevysvěcená. Nevysvěcená slouží k soukromému modlení každého jednotlivce, ale nemůže v ní být sloužena mše.