Fitcentrum a sport

Tělesné aktivity jednoznačně ulehčují proces stárnutí. Nedokáží sice zastavit proces stárnutí, mohou ale příznivě ovlivnit jeho fyziologické aspekty, snížit riziko úrazů, zabránit poklesu svalové síly a vytrvalosti, preventivně působit při kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Člověk jimi zdokonaluje svoji duševní a fyzickou výkonnost. Tělesná aktivita snižuje biologický věk a prodlužuje aktivní stáří. Pohybové a sportovní aktivity tak ve svém důsledku znamenají, že člověk, i když v pokročilém věku, dokáže být samostatným a nezávislým na pomoci ostatních.